Choir News

News and information for people who are united by a love of singing and a commitment to Overgate Hospice.

 

Forthcoming Event – conducted by our Music Director

i Jun 23rd No Comments by

St Peter's Singers 25.6.17

Requiem – Fauré

i Jun 6th No Comments by

 

Requiem – Fauré

Introit – Requiem aeternam & Kyrie eleison

Requiem aeternam dona eis, Domine,               Ray-kwee-aim ate-air-nahm do(r)-nah ay-eece Dah-mee-nay

et lux perpetua luceat eis.           Ate loox pair-pay-too-ah loo-chay-aht ay-eece.

Te decet hymnus, Deus, in Sion,           Tay day-chate ee-mnooce Day-ooce een See-on

et tibi reddetur votum in Jerusalem           Ate tee-bee ray-day-toor een Hyay-roo-sah-lame

Exaudi orationem meam;           Aches-ow-dee orr-ah-tsee-oh-name may-ahm

ad te omnis caro veniet.           Ahd tay om-neece kah-roh fane-ee-ate.

Kyrie eleison, Christe eleison           Kee-ree-ay ay-lay-ee-sonn, Kree-stay ay-lay-ee-sonn

Kyrie eleison.           Kee-ree-ay ay-lay-ee-sonn

Offertorium

O Domine, Jesu Christe, Rex gloriae,           Oh Dah-mee-nay Yay-soo Kree-stay Rakes klo(r)-ree-ay

libera animas omnium fidelium           Lee-pair-rah ah-neem-ahss omm-nee-oom fee-day-lee-oom

defunctorum de poenis inferni et           day-phoo-nk-to(r)- oom day pay-neece een-phair-nee ate

de profundo lacu: libera eas de ore         day pro(ff)-phoon-doh lah-koo; lee-pair-ah ay-ahss day o(rr)-ay

leonis,absorbeat eas Tartarus,          Lay-oh-neece, nay ah-psaw-pay-aht ay-ahss Tah-tah-rooce

ne cadant in obscurum:           nay kah-dahnt een opp-scoo-room

Sanctus

Sanctus, sanctus, sanctus,           Sahn-ktooce, sahn-ktooce, sahn-ktooce

Dominus Deus Sabaoth.           Dah-mee-nooce Day-ooce Sah-pah-oat

Pleni sunt coeli et terra gloria tua.           Play-nee soont chay-lee ate tay-rah klo(rr)-ree-ah too-ah

Osanna in excelsis!            O(rr)-sahn-nah een ake-shale-seece.

Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:           Ah-nyooce Day-ee, kwee to(rr)-leece pay-kah-tah moon-dee

dona eis requiem.           Doh-nah ay-eece ray-kwee-aim

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,           Ah-nyooce Day-ee, kwee to(rr)-leece pay-kah-tah moon-dee,

dona eis requiem sempiternam.           Doh-nah ay-eece ray-kwee-aim same-pee-tair-nahm.

Communio

Lux aeterna luceat eis Domine,                Loox ay-tair-nah loo-chay-aht ay-ees, Dah-mee-nay

cum sanctis tuis in aeternum:             Coom sahn-kteece too-eece een ay-tair-noom

quia pius es.            kwee-ah pee-ooce ace

Requiem aeternam dona eis, Domine,            Ray-kwee-aim ate-air-nahm do(r)-nah ay-eece Dah-mee-nay

et lux perpetua luceat eis.           Ate loox pair-pay-too-ah loo-chay-aht ay-eece.

Libera me, Domine

Tremens factus sum ego et timeo,           Tray-mense fah-ktooce soom ay-goh

dum discussio venerit           doom dee-skoo(ce)-see-oh fain-ay-reet

Atque ventura ira.           Aht-kway fane-too-rah ee-rah

Dies irae, dies illa           Dee-ace ee-ray, dee-ace ee-lah

calamitatis et miseriae,            Kah-lah-mee-tah-teece ate mee-say-ree-ay

dies magna et amara valde.          Dee-ace mah-nyah ate ah-mah-rah fahl-day.

Requiem aeternam dona eis, Domine,           Ray-kwee-aim ate-air-nahm do(r)-nah ay-eece Dah-mee-nay

et lux perpetua luceat eis.           Ate loox pair-pay-too-ah loo-chay-aht ay-eece.

Libera me, Domine, de morte aeterna            Lee-pair-ah may, Dah-mee-nay, day morr-tay ay-tair-nah

in die illa tremenda;             een dee-ay ee-lah tray-mayn-dah

quando coeli movendi sunt et terra.           Kwah-ndoh chay-lee maw-vayn-dee soont ate tair-ah

dum veneris judicare           Doom vay-nay-reece huw-dee-kah-ray

saeculum per ignem.            Say-coo-loom pair ee-nyayme

In Paradisum

In Paradisum deducant te angeli,           Eeen Pah-rah-dee-soom day-doo-can’t tay ahn-jay-lee

In tuo adventu           eeen too-oh ahd-vain-too

Suscipiat te Martyres,           soo-shee-pee-ahnt tay Mah-tee-race

Et perducant te           Ate pair-doo-can’t tay

In civitatem sanctam Jerusalem.           Een chee-fee-tah-tame Hyay-roo-sah-lame

Chorus angelorum Te suscipiat,           Korr-ooce ahn-jay-law-room Tay soo-shee-pee-aht

Et cum Lazaro Quondam paupere           Ate coom Lah-tsah-roe kwon-dahm pow-pay-ray

Aeternam habeas requiem.           Ay-tair-nahm ah-bay-ahss ray-kwee-aim.

 

FAURE Cantique de Jean Racine

i Jun 6th No Comments by

FAURE

Cantique de Jean Racine

Kahn-teek dur jahn rah-seen

Fairp ay-gahl oh tray-oh,

Nott-reen-eek ay-spay-rahn-cer,

Joor ay-tare-nell duh lah pay-see-blur nwee.

Noo rawmpawn lu(r) see-lahn-suh,

Dee-van Soh-vur, jett-uh seer noo layz-yuh [lazier].

Ray-pahn seer noo lur fur dur tah grah-sur pwee-sahn-tuh,

Kur too lahn-fair, kur too lahn-fair fwee oh ssawn dur tah vwah.

Dee-see-pur lur sommay deen ah-muh lahn-gee-sahn-tuh,

Kee lah cawn-dwee ah loo-blee tur tay lwah.

 

Oh Kreest, swah fah-for-ah-blu(r) ah sur pur-pler fee-day-luh,

Poohr tu(r) bur-neer man-tur-nahn rah-sah-mblay.

Rur-swah lay chahn keel offruh ah tah glwah ree-mort-ell-uh,

Ada [ay-dur] tay dawn keel rur-toor-nur cawm-blay.

 

 

Breezin’ down Broadway II

i Jun 4th No Comments by

IMG_1778 (2)IMG_1769 (1)DSC032652DSC03269DSC03272DSC03270

Rehearsals

i Jun 1st No Comments by

Rehearsals will be held on Wednesday 7 June and 14 June 2017.

The next rehearsal, after 14 June, will be held on Wednesday 2 August 2017.